Organisatie

De Orde van Advocaten Curaçao werd opgericht in 1977 en is een vereniging voor advocaten die werkzaam zijn op Curaçao. De Orde is een vereniging met rechtspersoonlijkheid aan wie geen verordenende bevoegdheden toekomen. Het lidmaatschap van de Orde van Advocaten is ook niet verplicht voor advocaten.

Inschrijving bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is wel verplicht. Op het tableau van het Hof zijn 275 advocaten ingeschreven. Circa 190 hiervan zijn werkzaam op Curaçao.

De vereniging heeft als doel de rechtsbedeling en de rechtszekerheid op Curaçao en de overige eilanden van voormalig Nederlandse Antillen te bevorderen. Zij wil dit bereiken door steun en voorlichting te geven aan degenen die de rechtspraktijk beoefenen.

Ook de behartiging van de belangen van haar leden bij alle daartoe aangewezen instanties staat hoog in het vaandel, evenals de bevordering van saamhorigheid onder haar leden.

Verder streeft de Orde naar het doen van publicaties, bevordering van de ethiek en de rechtswetenschap onder haar leden en het samenwerken met andere organisaties die gelijksoortige doelen nastreven.

Huishoudelijke Regelment OvA>

Statuten van de Vereniging Orde van Advocaten

Gedragsregels Orde van Advocaten – 25 juni 2019

Het bestuur

Deken: Mw. mr. Carine Jänsch ( Ox & Wolf )  deken@ordevanadvocaten.cw

Vice-deken: mr. Rainey Conquet  (RC Legal)  vicedeken@ordevanadvocaten.cw

Penningmeester: Mw. mr. Gabrielle Merselina ( GAM Consultancy)   penningmeester@ordevanadvocaten.cw

Secretaris: mr. Danilo Narvaez  ( van Eps ) secretaris@ordevanadvocaten.cw