Welkom op onze website

Organisatie

De Orde van Advocaten Curaçao werd opgericht in 1977 en is een vereniging voor advocaten die werkzaam zijn op Curaçao. De Orde is een vereniging met rechtspersoonlijkheid aan wie geen verordenende bevoegdheden toekomen. Het lidmaatschap van de Orde van Advocaten is ook niet verplicht voor advocaten.

Inschrijving bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is wel verplicht. Op het tableau van het Hof zijn 275 advocaten ingeschreven. Circa
190 hiervan zijn werkzaam op Curaçao.