orde van advocaten smeetspleinOm advocaat te worden kunt u op Curaçao terecht bij de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid worden de wetenschappelijke opleidingen (Bachelor en Master) Recht gedoceerd. Daarbij wordt het recht van Curaçao onderwezen in de bredere context van het Nederlandse recht. Een brede maatschappelijke belangstelling, analytisch denkvermogen, een goed taalgevoel en plezier in het omgaan met mensen worden door deze studie gestimuleerd. De beide opleidingen zijn positief beoordeeld door de NVAO, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie.

Aan de UNA wordt de rechtenstudent tot ‘allround’ jurist opgeleid. Dit betekent dat u na de afronding van de
rechtenstudie op allerlei gebieden werkzaam kan zijn.
De Bachelor-opleiding duurt 3 jaar, de Master-opleiding 1 jaar. Bij het behalen van de titel(s) ‘Bachelor of Laws’ en/of ‘Master of Laws’ zal u als jurist in staat zijn om de meest uiteenlopende rechtsvragen, waarmee u dagelijks geconfronteerd wordt, te beantwoorden.

Indien u aan de toelatingseisen voldoet, kunt u zich inschrijven door middel van een inschrijfformulier, te verkrijgen bij het Student Services Center van de UNA. Wanneer u niet aan de toelatingseisen voldoet, maar wel ouder bent dan 23 jaar (het voornemen bestaat dit terug te brengen naar 21 jaar), kunt u door de minister van Onderwijs tot de examens worden toegelaten op grond van het colloquium doctum examen. Nadere informatie hierover wordt gegeven in het Colloquium Doctum reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, dat op verzoek verkrijgbaar is, ook bij het Student Services Center van de UNA aan de Jan Noorduynweg 111.

Uiteraard is het ook mogelijk om in Nederland rechten te studeren. Amsterdam, Leiden, Tilburg en Nijmegen zijn populaire steden voor de studie Nederlands Recht.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UNA heeft samenwerkingsovereenkomsten met de Radboud Universiteit Nijmegen, de Erasmus Universiteit in Rotterdam, en de Universiteit Utrecht. Met deze universiteiten bestaan concrete afspraken over toelating tot hun opleidingen, zodat u ook deels in Nederland kunt studeren. Verder is de faculteit haar studenten altijd behulpzaam bij contacten met andere Nederlandse rechtenfaculteiten.

Voor meer informatie kijk op www.uoc.cw

Na het afronden van de opleiding en het vinden van een baan bij een advocatenkantoor, gelden de eerste drie jaar in de advocatuur als een stageperiode. In deze periode is men wel als advocaat werkzaam, maar onder begeleiding van een patroon. Gedurende deze periode wordt ook een (op dit moment nog niet) verplichte Beroepsopleiding Advocatuur gevolgd.

De Stichting Beroepsopleiding Advocatuur is verantwoordelijk voor de organisatie en verzorging van de cursussen in het kader van de opleiding van Advocaat Stagiaires werkzaam op Curaçao.

Welkom bij de Stichting Beroepsopleiding Advocatuur!

U bent net met uw advocatenstage begonnen of vangt binnenkort mee aan. Naast het doen van uw werkervaring in een advocatenpraktijk waar u de fijne kneepjes van het vak zult leren, volgt u in het eerste anderhalf jaar van uw stage de Beroepsopleiding. Deze Beroepsopleiding volgt u met andere stagiaires die ook aan het begin van hun stages staan.

Het doel van de opleiding is om u in een relatief korte periode te scholen in de elementaire kennis en vaardigheden die een advocaat moet bezitten. De organisatie van de Beroepsopleiding is in handen van de Stichting Beroepsopleiding Advocatuur. De Beroepsopleiding duurt ongeveer anderhalf jaar. Naast praktijkkennis richt de Beroepsopleiding zich op het bijbrengen van die vaardigheden die voor het advocatenberoep zijn vereist. Het gaat hier om algemene sociale vaardigheden, zoals gespreksvaardigheid en onderhandelen en meer specifiek beroepsvaardigheden, zoals het opstellen van processtukken, het leggen van beslag en het houden van een pleidooi.

Programma van de Beroepsopleiding

De Beroepsopleiding kent een basiscurriculum van zes cursussen.

1. Praktijkleer
2. Introductie indadvocatuur
3. Burgerlijkprocesrecht
4. Strafrecht
5. Belastingrecht enjaarrekening lezen
6. Arbeidsrecht

Daarnaast organiseert de Stichting Beroepsopleiding Advocatuur diverse andere cursussen met onder andere de volgende onderwerpen:

– Bestuursprocesrecht
– Huurrecht
– Huwelijksvermogensrecht
– LegalEnglish

De cursussen bestaan vaak uit meerdere dagdelen variërend van twee tot en met vier dagdelen. Praktijkleer daarentegen bestaat uit vijftien dagdelen. Bij een volledige deelname aan een cursus ontvangt u een certificaat.

De Stichting Beroepsopleiding Advocatuur zal bij iedere cursus een uitnodiging versturen aan alle bij haar bekende advocaat- stagiaires. Hiervoor is het van belang dat u zich aanmeldt bij de Orde van Advocaten Curaçao die een register bijhoudt van de tot de orde toegetreden stagiaires.

Voor nadere informatie over en inschrijving voor de Beroepsopleiding kunt u zich rechtstreeks wenden tot knt. Van Eps
beroepsopleidingadvocatuur@gmail.com