57_tmb

Er zijn geen vaste tarieven in de advocatuur. Er bestaan geen prijsafspraken en hierdoor kunnen de kosten voor het inschakelen van juridische bijstand op Curaçao erg uiteenlopen.

Wat u als cliënt kwijt bent aan uw advocaat hangt af van een aantal zaken. Zo speelt de omvang en moeilijkheidsgraad van uw juridisch probleem een grote rol, evenals de expertise en ervaring van de advocaat in kwestie.

Het is zinvol van te voren met uw advocaat afspraken te maken over de kosten van uw zaak en deze schriftelijk vast te leggen.
Uw advocaat zal u, voor zover mogelijk, in een vroeg stadium een schatting van de totale kosten geven en inlichten over de financiële gevolgen van de behandeling van uw zaak.

Het is gebruikelijk dat een advocaat zijn cliënt tijdig op de hoogte brengt van eventuele nieuwe ontwikkelingen in de zaak, waardoor mogelijk extra werk moet worden verricht. Dat kan immers weer van invloed zijn op de totale kosten.