Wat doet de Orde van Advocaten?

De Orde van Advocaten Curaçao is een vereniging van advocaten die werkzaam zijn op Curaçao.

De vereniging heeft verschillende doelstellingen:

De rechtsbedeling en de rechtszekerheid in de Nederlandse Antillen te bevorderen.

De behartiging van de belangen van haar leden en bevordering van broederschap onder haar leden.

Bevordering van de ethiek en de rechtswetenschap onder haar leden.

Samenwerken met andere organisaties die gelijksoortige doelstellingen nastreven.

Hoe vind ik een advocaat?

Een geschikte advocaat vinden is niet zo moeilijk. Op de gele pagina’s in het telefoonboek staan alle advocatenkantoren op Curaçao alfabetisch gerangschikt. Een telefoontje naar een van de kantoren is vaak al voldoende om erachter te komen of u voor uw specifieke juridische vraag aan het juiste adres bent.

Rondvragen in de eigen vrienden- en kennissenkring levert ook meestal wel goede suggesties op.

Op deze website is ook een alfabetische Ledenlijst 2024 Maart  opgenomen. Hierop staan de namen van alle advocaten die bij de Orde zijn aangesloten.

Hoe kom ik in contact met de Orde van Advocaten?

Deken: Mw. mr. Carine Jänsch ( Ox & Wolf ) deken@ordevanadvocaten.cw

Vice-deken: mr. Rainey Conquet ( RC Legal ) vicedeken@ordevanadvocaten.cw

Secretaris: Mw. mr. Jessottiz Baart ( van Eps ) secretaris@ordevanadvocaten.cw

Penningmeester: Mw. mr. Kelly Behr- Wilsoe ( Behr Legal) penningmeester@ordevanadvocaten.cw

Hoe is de advocatuur in Curaçao geregeld?

De advocatuur in Curaçao is geregeld in de Advocatenlandsverordening uit 1959. Hierin zijn alle bevoegdheden en verplichtingen van advocaten opgenomen.

Zie voor meer informatie hierover onze pagina Wet- en Regelgeving.

Hoe kan ik advocaat worden?

Om advocaat te worden kunt u op Curaçao terecht bij de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt het Antilliaans recht gedoceerd. Iedereen die op Curaçao als advocaat, rechter of in welk ander juridisch beroep aan het werk wil, moet het Antilliaans recht beheersen.

Ook is het mogelijk om in Nederland de studie Nederlands recht te volgen.

Zie voor meer informatie hierover onze pagina Studievoorlichting en Cursussen.

Aan welke regels moet een advocaat zich houden?

Elke advocaat moet zich houden aan de Gedragsregels voor Advocaten, zoals opgesteld door de Orde van Advocaten.

De regels hebben algemene geldingskracht, dus ook advocaten die geen lid zijn van de Orde zijn verplicht zich eraan te houden.

De gedragsregels zijn ook van toepassing op de andere voormalig Nederlands Antilliaanse eilanden.

Waar kan ik terecht met klachten over mijn advocaat?

Voor klachten over uw raadsman, kunt u terecht bij de Raad van Toezicht voor de Advocatuur. Dit is vastgelegd in de Advocatenlandsverordening (1959). De Raad van Toezicht fungeert als tuchtrechter voor advocaten.

Als leidraad voor het toetsen van het handelen van advocaten gelden de Gedragsregels voor Advocaten en de Advocatenlandsverordening.

Klagers die twijfelen over de stap naar de Raad van Toezicht, kunnen voor bemiddeling en advies aankloppen bij de deken van de Orde van Advocaten op email-adres: deken@ordevanadvocaten.cw

Zie voor meer informatie hierover onze pagina Klachten en Geschillen.